Waarom een training volgen ?

Er zijn nogal wat redenen om een training te gaan volgen, bijvoorbeeld het behalen van een certificering of de introductie van nieuwe software die beheerd moet worden. Wanneer u op internet gaat zoeken naar argumentatie voor een training, dan vind u regelmatig de volgende argumentatie terug:

  • De functie: bijhouden of vergroten van (vak)kennis, aanleren van extra vaardigheden
  • Het functioneren: aanleren van aspecten van het functioneren die (nog) niet voldoende worden uitgevoerd
  • Carrièrepad: ontwikkelen van vaardigheden ter voorbereiding op toekomstige functies

En natuurlijk is dit lijstje in veel gevallen inderdaad de motivatie, maar het zou weleens kunnen verklaren waarom zowel werkgever als werknemer steeds minder kiezen voor een training, en steeds meer via andere wegen, bijvoorbeeld via Google, video's en boeken aangevuld met "learning-on-the-job" hun kennis proberen bij te houden. Het zorgt namelijk te vaak voor versplinterde en verouderde kennis en leidt tot incident-management in plaats van een goed functionerende automatiserings-afdeling.

Ik zou willen starten met: Wat is nodig om als IT-er nu en in de toekomst de IT-omgeving zo te in te richten en te beheren zodat de gevraagde service naar tevredenheid geleverd kan worden. Dit vraagt om de volgende competenties:

  • Kennis: Diepgaande kennis over het dagelijkse beheer, kennis die verder gaat dan het afwerken van dagelijkse routines of "dat zoeken we even op"
  • Communicatie: Spreek elkaars taal: netwerkbeheerders, systeembeheerders etc. hoeven niet elkaars vak over te kunnen nemen, maar een behoorlijke basiskennis, inclusief kennis van elkaars terminology is van een groot belang. Maar ook communicatie naar niet IT-ers: Vraag vertalen in aanbod; uitleg waarom iets wel/niet wenselijk is; voorstellen doen tot optimalisatie of uitbreiding van de omgeving.